Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEARBETBARHET be3~arbe2tbarhet l. -bar- l. 3010~2, stundom be3arbet~ba2rhet, r. l. f.; best. -en.
egenskap(en) att kunna bearbetas.

 

Spalt B 533 band 3, 1901

Webbansvarig