Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEANTVARDA l. BEANTVORDA, v.; sup. -at
Ordformer
(-ett).
Etymologi
[sannol. af ett mnt. ord motsv. holl. beantwoorden, t. beantworten; se BE- o. ANTVARDA, v.2]
(†) svara, besvara. Kho: Ma:t till Swerige (har) .. vtaff .. Churfursten aff Sachsenn .. besögt warit schrifftligen Huilkit h. kho: Ma:t .. och beantwordett haffwer. G. I:s reg. 11: 361 (1537). Wij hade .. latitt beandtwarda Kong: Werde til (dvs. konungen af) Danmark, på the samme bref. Därs. 14: 44 (1542). — jfr OBEANTVORDAD.

 

Spalt B 529 band 3, 1901

Webbansvarig