Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEAKTANSVÄRD beak3tans~væ2rd, äfv. 040~1, adj.; adv. -T.
Etymologi
[efter t. beachtenswert; jfr ANAMMANSVÄRD]
(i sht i skriftspr.) värd att beaktas, tänkvärd. Även i en ordbok (står) ett och annat beaktansvärdt .. att läsa mellan raderna. E. H. Tegnér i Ydun 1870, s. 77. (Hultkrantz) skref fyra beaktansvärda bref om ”Den kyrkopolitiska striden i Tyskland”. Wieselgren Vår samt. 153 (1877, 1880). AB(L) 1900, nr 200, s. 3. — särsk. (mindre br.) om belopp o. d.: afsevärd, rätt betydlig, ansenlig. Uppdrifva sjelfva anläggningskostnaden till ett ganska beaktansvärdt belopp. Tekn. tidn. 1871, s. 236.

 

Spalt B 529 band 3, 1901

Webbansvarig