Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEAFSIKTIGA be3~avsik2tiga, äfv. ~av-, äfv. bea3v~sik2tiga, v. -ade.
Etymologi
[efter t. beabsichtigen; se BE- o. AFSIKT]
(föga br.) åsyfta, afse. Hvad beafsigtigadt eller obeafsigtigadt resultat kan detta missbruk möjligen hafva? Biberg 1: 61 (c. 1814). Palmblad Fornk. 1: 545 (1844). Att Mohammed .. (i detta fall) icke beafsiktigat något slags bedrägeri. Lindberg Moh. 52 (1897). — jfr OBEAFSIKTIGAD.

 

Spalt B 528 band 3, 1901

Webbansvarig