Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BATTENS bat4ens, r. (l. m.); best. (föga br.) -en; pl. = ((†) batinser SPF 1812, s. 284).
Ordformer
(battins Publ. handl. 9: 395 (1770), SFS 1830, s. 950, m. fl. batinser (pl.) SPF (se ofvan). battens SvT 1852, nr 151, s. 3, osv.)
Etymologi
[af eng. battens, pl. till batten, enl. den vanliga åsikten en annan uttalsform af baton (se BATONG); se dock BOTTEN. Jfr holl. batting, t. batten]
handel. nästan bl. i pl. l. koll.: plankor af c. 6 cm. tjocklek o. c. 18 cm. bredd. Manufactur FondsAfgiften för Battins erlägges allenast, då de med främmande Skepp nyttjas til stufning. Publ. handl. 9: 395 (1770). Battins eller Plankor af 2 1/2 tums tjocklek och högst 7 tums bredd. SFS 1830, s. 950. Battens (kallas) .. plankor af 2 1/2 engelsk tum (ungefär 6,3 cm) i tjocklek. Ekenberg (o. Landin) 158 (1894). — jfr FURU-, GRAN-BATTENS.
Ssgr: BATTEN- l. (vanl.) BATTENS-BRÄDER30~20. SFS 1825, s. 12.
-PRIS~2. Höga battenpriser. GHT 1896, nr 267 A, s. 3.
-ÄNDE l. -ÄNDA~20. Sundsv.-p. 1886, nr 31, s. 3.

 

Spalt B 513 band 3, 1901

Webbansvarig