Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BATRACKIE batrak4ie, äfv. 0302, stundom BATRAKIE batra4kie, äfv. 0302, r. l. m. (f. Dalin (1850; i pl.)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. batrachier, eng. batrachia(n), fr. batracien, efter nylat. batrachīa, pl. n., af gr. βατράχειος, grodliknande, af βάτραχος, groda]
zool. individ af den fjärde stora, mellan reptilierna o. fiskarna stående, klassen af ryggradsdjuren; i pl. ofta om hela denna klass; groddjur. Man har indelat Amfibierna i två underordnade klasser: Reptilier och Batrachier. Nilsson Fauna 3: 8 (1842, 1860). Vi indela de nu lefvande batrachierna i fyra särskilda ordningar: tossor eller stjertlösa batrachier, stjertbatrachier, maskbatrachier och fjällbatrachier. Thorell Zool. II. 1: 242 (1861). Batrakier eller Groddjur. Almqvist Torin Zool. 139 (1874, 1878). — jfr FISK-, FJÄLL-, MASK-, STJÄRT-BATRACKIE.

 

Spalt B 513 band 3, 1901

Webbansvarig