Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BATAT bata4t, r. l. m. (m. Dalin (1850), Berndtson (1881); f. G. Dalin (1871)); best. -en; pl. -er; stundom (i sht i pl.) BATATAS bata4tas, r. l. m.; best. o. pl. =.
Ordformer
(batater (pl.) B. Bergius Præs. i VetA 1780, 2: 241, osv. batatter (pl.) Oldendorp Evang. br. miss. 1: 152 (1786). batatas (sg.) B. Bergius Præs. i VetA 1780, 2: 241, Schulthess (1885). batates (sg., pl.) S. Fahlberg i VetANH 7: 228 (1786), Orrelius Köpm.-lex. (c. 1790). patater (pl.) Palmblad Geogr. 64 (1835, 1847). patatas (pl.) Kiöping Resa 12 (1667). potatos Serenius (1734, under mobby), Nemnich Naturg. 1: 1205 (1793) m. fl. potater (pl.) Palmblad Geogr. 63 (1851))
Etymologi
[jfr d. o. t. batate, fr. batate l. patate, eng. batata, af span. l. port. batata, från ngt amerikanskt spr. Ordet är omnämndt af Peter Martyr o. Navagerio år 1526 ss. begagnadt af infödingarna på Haiti. Se för öfr. POTATIS]
1) i sht i pl., om de ätliga jordknölarna af den under 2 nämnda växten: sötpotatis. Vthi stället för Brödh äta the (på Madagaskar) ett slags Rötter, hwilka the kalla Patatas. Kiöping Resa 12 (1667). Mobby .. en Vest-Indisk dryck af potatos. Serenius (1734). Batates, Bermudas Potater, Röda Jordpäron eller Cartuffler, äro rötter af örten Convulolus (dvs. Convolvulus) Batatas, som växer vildt i Amerika, men cultiveras nu i Portugall, Spanien och Engeland. Orrelius Köpm.-lex. (c. 1790), Düben Vextr. 33 (1841). Bataterna kallas äfven söt potatis. Elfving Kulturväxt. 107 (1895).
2) växten Batatas edulis Chois. (Convolvulus Batatas Lin.). Chinesiska Potatos växa med långa refvor, som ligga ut efter marken .. Desse jordpäron äro af et helt annat slägte än våra. Osbeck Resa 194 (1751, 1757); jfr POTATIS. Här (dvs. i Afrika) ersättes .. brödet af vissa rotväxter, såsom Manioc, Jams, Potater. Palmblad Geogr. 63 (1835, 1851). Batater .. Odlas allmänt i mellersta Amerika, Ostindien, Afrika och södra Europa .. Af batater gifves det liksom af potatis en stor mängd varieteter. Lindgren Trädg. 2: 15 (1872); jfr 1. Agardh Linnés lära om art. 70 (1885).
Ssgr: BATAT-03~, sällan BATATAS-ODLING030~20. —
-PLANTA~20. = -VÄXT. Cronquist 86 (1878).
-ROT~2. Batatas rötter. Thunberg Resa 3: 91 (1791).
-STÄRKELSE~200. Ekenberg (o. Landin) 47 (1894).
-VÄXT~2. = BATAT 2. Batatväxten .. har till sitt allmänna utseende rätt stor likhet med de i våra trädgårdar odlade arterna af slägtet Convolvulus. Elfving Kulturväxt. 106 (1895).

 

Spalt B 509 band 3, 1901

Webbansvarig