Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BAT ba4t, n. l. r. (jfr Hes. 45: 14 (öfv. 1898)); pl. =.
Etymologi
[af hebr. bath]
benämning på ett hebreiskt rymdmått för våta varor, hvilket enl. senaste beräkning motsvarade något öfver 36 liter. Och han giorde tiyo koppar kätzlar, så at fyratiyo Bath gingo vthi huar kätelen. 1 Kon. 7: 38 (Bib. 1541); jfr öfv. 1896. Epha och Bath skola all lijka wara, så at itt Bath skal hålla tiyonde delen aff itt Homer. Hes. 45: 11 (Bib. 1541). Bath, war ett Wijn-Mått hoos the Hebreer, hwilket hölt 13 1/2 Stockholms Kanne. A. J. Gothus Thes. ar. 128 (1621). Nicander Intr. i VetA 1776, s. 137. Falkman 1: 26 (1884).
Ssg: BAT-MÅTT3~2. En vingård på tio plogland skall gifva allenast ett batmått. Jes. 5: 10 (öfv. 1898).

 

Spalt B 502 band 3, 1901

Webbansvarig