Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BASÄNG basäŋ4 (sbst.2), ngn gg BASIN basi4n, r., äfv. n. (Almström Handelsvar. 368 (1845)); best. -en, ss. n. -et; pl. (i bet. olika slags basäng) -er. Anm. Den fr. pl. basins förekommer i SPF 1823, s. 238.
Etymologi
[jfr holl. bazijn, t. basin, af fr. basin, uppkommet ur bombasin (se BOMBASÄNG), i det att detta ords första stafvelse uppfattades ss. adj. bon, god]
(numera föga br.) ett slags kryssvis väfdt l. kypradt tyg; jfr BOMBASÄNG. Basin, Bazin kallas ett helt och hållet af bomull förfärdigadt kypert tyg från Lyon (m. fl. orter). Synnerberg (1815). Basiner .. såväl af bomull som halflinne. Åstrand (1855). I Flandern .. tillverkas af ull basiner af särdeles godhet, hvilka kallas bombasiner. Därs. Nisbeth Handelslex. (1870).

 

Spalt B 502 band 3, 1901

Webbansvarig