Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BASUNERA bas1ɯne4ra, stundom -un-, äfv. -e3ra2, v. -ade.
Etymologi
[afl. af BASUN efter mönstret af de talrika verben på -era]
i förb.
BASUNERA UT1010 4. = BASUNA UT 2. Lenngren 158 (1796). Kamrer Strand .. sprang omkring på gator och torg, från krog till krog för att basunera ut och kommentera den stora nyheten. Hedenstierna Fru W. 135 (1890). En man .. hvilken på vers och prosa kunde basunera ut hans dygder. H. Schück i Nord. tidskr. 1894, s. 231. — jfr UTBASUNERA.

 

Spalt B 501 band 3, 1901

Webbansvarig