Publicerad 1900   Lämna synpunkter
BASSETT basät4, n.
Ordformer
(basett Pfeiffer (1837). bazet(t) Plakat 1719, Förordn. 1730 m. fl. basset Brisman (1815, under basset))
Etymologi
[jfr d. basset, af fr. bassette, af it. bassetta, af bassetto, dimin. af basso (se BAS, sbst.2)]
(numera föga br.) ett slags hasardspel (med kort). Wi .. (äro) föranlåtne, härmed af förordna, det hädan efter på Källare och Caffé-Hus alle .. Spel, ware sig med Tärning eller Kort, och i synnerhet det så kallade Bazett, med mera dylikt Dobbel, afskaffas. Plakat 12 Nov. 1719, s. 3. Ett Kortspel Pharaon kalladt, som är med det allmänt förbudne Bazett af lika beskaffenhet. Förordn. 12 Nov. 1730, s. 2. Pfeiffer (1837).
Ssg: BASSETT-SPEL03~2. (föga br.) = BASSETT. Larsen (1884). Schulthess (1885).

 

Spalt B 479 band 3, 1900

Webbansvarig