Publicerad 1900   Lämna synpunkter
BASALTISK basal4tisk (basa´ltisk Weste), adj.
Etymologi
[jfr t. basaltisch]
innehållande basalt; ingående i l. tillhörande basalt; sammansatt liksom l. liknande basalt. Holmberg (1795, under basaltique). S:t Helena ..; högbergig och basaltisk. Palmblad Geogr. 221 (1835, 1851). Basaltiskt hornblende. A. Erdmann Bergart. 163 (1855). Basaltisk lava. Quennerstedt Resa 167 (1867).

 

Spalt B 468 band 3, 1900

Webbansvarig