Publicerad 1900   Lämna synpunkter
BAS, adv.1
Ordformer
(baas RP 7: 118 (1637). bass Därs. 6: 434 (1636))
Etymologi
[förmodligen (gm nt. förmedling) af fr. bas, adv. till bas, låg (se BAS, sbst.2); med afs. på bet.-utveckling o. konstr. jfr NERKOMMEN o. det från t. lånade HERUNTER]
(†) nere; bl. i uttr.
a) [jfr fr. il trouva sa pauvre femme si bas qu’elle avait plus besoin de confession que de médecin] vara så bas, vara så illa däran, vara i så dålig l. nödställd belägenhet. Man (kunde) taga emot (ett stillestånd på) .. 20 åhr, om vår stat (dvs. ställning), thet Gudh affvände, vore så bas, att man intet kunde uttföra kriget. RP 5: 92 (1635). (P. Banér) Mente och Keijsaren intet vara så baas, som man tror honom vara. Därs. 7: 118 (1637).
b) [jfr fr. le peuple a besoin qu’on le tienne bas pour son propre repos] hålla (ngn) bas, hålla nere, hålla i tukt o. underdånighet. Een deell af Rysserne ähre och håldne bas, som snart skole yppa sig (dvs. resa sig, göra uppror), där Uladislaus får öfverhanden. RP 4: 10 (1634).

 

Spalt B 462 band 3, 1900

Webbansvarig