Publicerad 1900   Lämna synpunkter
BARTOLOMEI bar1tolome4i l. -tålå- l. -tωlω-, r.
Ordformer
(Bartholomæi Erici; Bartholomäi Salander)
Etymologi
[förkortadt för BARTOLOMEI-DAG l. -TID (se d. o.); jfr ALLHELGON]
(i vissa trakter af Sv., föga br.) bartolomeidag l. -tid. Till nästkommande Bartholomei. Oxenst. brefv. 5: 76 (1614). Bartholomæi skola Bockar slacktas. I. Erici 1: 302 (c. 1640). Salander Gårdsf. 37 (1727).

 

Spalt B 450 band 3, 1900

Webbansvarig