Publicerad 1900   Lämna synpunkter
BARTEL bar4tel, m. l. r.; best. -n; pl. -tlar.
Etymologi
[detta namn på ifrågavarande med skäggtömmar på hakan försedda fisksläkte gifvet af B. Fries (1838); jfr t. bärteldorsch, en torskfisk, af t. bart, skägg (se BARD, sbst.2); jfr äfv. eng. greater forked beard (Murray)]
(individ af) släktet Phycis af torskfiskarnas familj; jfr FJÄLL-BROSME, KUMRILL. Nilsson Fauna 4: 584 (1855). Den vanlige barteln, Phycis blennioides, .. tyckes tillhöra .. södra och mellersta Europa. F. A. Smitt i NF 2: 15 (1876).
Ssgr: BARTEL-FISK30~2. Bartelfisken är ytterst sällsynt vid Sverige. Smitt Skand. fiskar 542 (1892).
-SLÄKTE(T)~20. B. Fries hos Wright 77 (1838). Nilsson Fauna 4: 536 (1855). R. Lundberg i NF 16: 547 (1892).

 

Spalt B 450 band 3, 1900

Webbansvarig