Publicerad 1900   Lämna synpunkter
BARSKAP, m.? (jfr ex. från Utl. på Dan.).
Etymologi
[jfr ä. d. barskab, nt. barschop samt föreg.]
= föreg. RA 1: 259 (1540). Han hadhe vthlagdt all sin baarskap och förblottat sin skatkammar. Utl. på Dan. 518 (1592). Uppå barskap förblåttade. Tegel E. XIV 17 (1612). Hwad bahrskap the medh sigh införe, skal alt höra Hospitalet til. Ordn. ang. tiggare 28 Febr. 1642, mom. 4 (jfr sista ex. under föreg.).

 

Spalt B 448 band 3, 1900

Webbansvarig