Publicerad 1900   Lämna synpunkter
BARS bar4s, m. (Dalin (1850)); best. -en; pl. -er; l. BARSA bar3sa2, f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(bars Ihre Gl. (1769), Dalin (1850). bartser (pl.) Dalin (1746). bartsa J. Tengström i 1 VittAH 4: 118 (1781))
Etymologi
[upptaget från fsv. barza, motsv. ä. d. barse, af mnt. barse, af ffr. barge, båt (hvaraf eng. barge, pråm, slup); jfr BARK, sbst.2]
(i fråga om medeltida förh.) ett slags mindre krigs- l. lastfartyg. Från Aspön och Fogdön och rundt om den trakt, / Förgyllande bartser här blänkte. Dalin Vitt. 4: 393 (1746).

 

Spalt B 447 band 3, 1900

Webbansvarig