Publicerad 1900   Lämna synpunkter
BARONLIG barω4nlig, stundom barω3nlig2 (baro´nlig Weste; barònlig Almqvist), adj.; adv. -T.
(numera hufvudsakligen om utländska förh.) friherrlig. Sjöbeck Beskr. om acad. § 5 (1774). Hvad du är lycklig, som får lefva fri, .. utan pojke (dvs. discipel) och baronligt patronage. Tegnér 5: 14 (1801). Baronlig sköld. Arnell Sjöfr. 22 (1829). Den baronliga titel, som Gustaf III förlänade sin ambassadör i Paris. Crusenstolpe CJ 1: 161 (1845). Lundell (1893).

 

Spalt B 438 band 3, 1900

Webbansvarig