Publicerad 1900   Lämna synpunkter
BAROCK, sbst.1; pl. -er.
Etymologi
[af fr. (perle) baroque, af port. barroco, span. barrueco, oregelbundet formad pärla, af ovisst ursprung; jfr Murray]
(†) = BAROCK-PÄRLA? Från Paris och längst från påcker / Ha vi Baroquer och Berlocker. Dalin Vitt. 6: 422 (c. 1760).
Ssg: BAROCK-PÄRLA barok3~pæ2rla. [jfr ofvan] I Europa kallar man .. de stora kantiga (pärlorna) Barokperlor. Almström Handelsv. 520 (1845). Sneda, knöliga eller på annat sätt oformliga exemplar kallas barockperlor. Uppf. b. 3: 543 (1873).

 

Spalt B 432 band 3, 1900

Webbansvarig