Publicerad 1900   Lämna synpunkter
BARNSÖL ba3rns~ø2l, äfv. (hufvudsakligen i bygdemålsfärgadt spr.) ba3rs~ø2l, stundom bar3s~, l. 4~1 (ba`rnsöl Weste; jfr: Barnsöl .. uttalas i vårdslöst, dagligt tal: bàrsö´l. Dalin), n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(barnöl A. Brahe (1596) hos Loenbom Anecd. 3: 125. barns- (barnz-) G. I:s reg. 2: 257 (1525), A. Brahe (1595) hos Loenbom Anecd. 3: 116 osv. ba(h)rs(s)- G. I:s reg. 7: 106 (1530), Lucidor Hel. F 2 a (1672), N. Linnæus (1707) hos Fries Linné 13, Valerius 1: 126 (1831; rimmande med Mars-öl) m. fl.)
Etymologi
[fsv. barnsöl, barsöl, motsv. sv. dial. barsöl, barndop, barsel, barnsäng (jfr BARSLA), ä. d. barnsöl, d. barsel, barndop, numera i allm. barnsäng; se BARN o. ÖL i bet. gästabud; jfr nt. kindelbeer, t. kindelbier]
(i sht i skildringar af ä. förh. l. af allmogens seder o. bruk, numera mindre br.) till BARN I 1 o. II 1: i anledning af barndop hållet gästabud; barndop, fadderskap. G. I:s reg. 2: 257 (1525). I biude oss til eders barssööll thet i achte holle nw vm pinxdagha .. latandis thå christna eders vnga son. Därs. 7: 106 (1530). G. Oxenstierna i Oxenst. brefv. 3: 43 (1622). Göra stort barnsöl. Widegren (1788). Kronos fick en son på gamla dar; / barnsölet var präktigt, vill jag lofva. Tegnér 1: 304 (1805). Kring socknen på bröllop och barnsöl jag for. C. F. Dahlgren S. arb. 2: 169 (1843). Jättens son (kom) och bjöd sin fader på barns-öl. Sv. folks. 26 (1844). — särsk.
a) med anslutning till den eg. bet. af ordet öl, i uttr. dricka barnsöl, fira barndop gm att dricka (öl osv.). Wij må lustigt Barsöhl drikka. Lucidor Hel. F 2 a (1672). Jag .. skall sitta afsides i spiselvrån och endast se på, hur de andra dricka barns-öl. Bergman Gotl. skildr. 352 (1882).
b) i uttr. Finkes barnsöl, Sisslas barnsöl, benämningar på två jullekar. Bergius Småsaker 5: 64 (1756). Fira Sislas barnsöl. Arwidsson Forns. 3: 446 (1842). jfr: Så hölls ett stort bröllop, hvilket varade ungefär lika länge som Sisslas barnsöl. Bäckström Sv. folkb. 2: 242 (1848) [jfr sv. dial. ho ä som sessläs barsöl, hon är senfärdig (Rietz 562)]. — (obr. förb.; jfr c) Bjuda i Finkes Barnsöl. Arwidsson Forns. 3: 435 (1842).
c) i numera obr. förb. Her Larens Siggeson haffuer budhit oss til sigh j barnsöl. G. I:s reg. 7: 221 (1530). Den 9 Febr. gjorde Hertigen sin Sons Barnsööl. A. Brahe (1595) hos Loenbom Anecd. 3: 116. Kärngen hon fick från sin dotter bud, / .. Att hon till henne i barnsöl skulle gå. Arwidsson Sv. forns. 3: 138 (1842).
Ssgr: BARNSÖLS-BJUDNING30~20. jfr följ. Atterbom Siare VI. 1: 164 (1852).
-BREF. (†) bref med inbjudning till barnsöl. Jören Mynters Barsöls breff (dvs. brefvet till J. M.) i Malmöö. G. I:s reg. 8: 350 (1533).
-GRÖT~2. (föga br.) Så kokade hon en barnsölsgröt så fin. Arwidsson Sv. forns. 3: 138 (1842).
-MAT~2. (numera knappast br.) Lind (1749, under barnfot).
-OST. (†) jfr föreg. Frände, si, hur jag til måltid sitter: / Jag har en barnsöls ost här fått at biska (dvs. knapra) på. Kolmodin Qv.-sp. 1: 309 (1732).
-VISA. (†) Bröllops och Barnsööls wijsor. Arvidi 16 (1651).

 

Spalt B 430 band 3, 1900

Webbansvarig