Publicerad 1900   Lämna synpunkter
BARNHET, sbst.
Etymologi
[efter t. kindheit; se BARN o. -HET]
(†) till BARN II: barndom. Wee wee thet Landet armt som får / En Herre, then i Barnheet går. Fosz 375 (1621); jfr Pred. 10: 16.

 

Spalt B 410 band 3, 1900

Webbansvarig