Publicerad 1900   Lämna synpunkter
BARNFOT ba3rn~fω2t (ba`rnfot Weste), i högre stil äfv. BARNAFOT ba3rna~, r. l. m.; best. -en; pl. -fötter.
Ordformer
(barna- Rundgren Minnen 3: 98 (1870, 1888) osv. barne- Lucidor Hel. F 4 b (1672), Oelreich 105 (1755))
Etymologi
[af BARN o. FOT; se vidare under II]
I. till BARN II 1: barns fot; späd fot. Hoorn Välöfv. jord. 2: 98 (1723). Weste (1807). Hvarje barnafot, som beträder skolsalen. Rundgren Minnen 3: 98 (1870, 1888). Man må .. komma ihåg, att barnfoten hastigt växer men skon icke. Uhrström Hemläk. 768 (1886). I gossens (dvs. G. II A:s) sinne röjdes hjältens håg, / Hans barnafot för ängens orm ej räddes, / Af mannens häl en ormahär beträddes. Wirsén i 3 SAH 9: 5 (1894). — särsk. [först anträffadt hos Dalin (se nedan) i en berättelse om en gumma, som i sin välvilliga afsikt att rätta ett barns krökta fot ideligen jämkade därpå, till dess hon alldeles förstörde den] (†) i uttr. jämka barnfoten, i fråga om olämpliga o. skadliga förändringar i ngt. Dalin Arg. 2: 226 (1734, 1754). Stympa och jämka Riksens Frihet, som Kiäringen jämkade Barnefoten. Oelreich 105 (1755). Han jämnkade, som käringen jämnkade barnfoten. Rhodin Ordspr. 72 (1807). oeg.: jämka. Jämka barnfoten emellan rikets undersåtare och honom (dvs. den ryske ambassadören). Höpken 2: 48 (1746).
II. [jfr sv. dial. barnafot, smakbitar från barndop (Nilsson Ord o. talesätt 1900), barnefodskaga, fin brödkaka fordom af kyrkogångskvinna skickad ss. gengäld för barnsängsförning (Skåne), ä. d. barnefod, traktering vid barnsängsbesök; jfr äfv. de till bet. närstående mnt. kindes vot, nnt. kindsfoot (Berghaus), t. kindsfuss (Grimm Wb). Enl. Dähnert Platt-d. wb. föregafs för barnen, att smakbitarna vore gåfvor, som det nyfödda barnet medfört fästa vid sin fot. Det mnt. ordet är uppvisadt tidigast i bet. julkärfvar åt boskapen. Uttryckets ursprung är ovisst; jfr Ihre Gl. (1769), A. Höfer i Germania 18: 1, Schiller o. Lübben, Kalkar] (†) till BARN I 1, II 1: bakelser o. d. som kringbjudas efter förlossning l. på barnsöl; barnsöl. Jag som en ärlig Dräng, / Beer .. at iag lijka så .. / Må Barne-Foten få, / Ok supa Barsängs Skåhl. Lucidor Hel. F 4 b (1672). Barnfot .. Strufvor el(ler) bakelse på Barnsöl, hvarmed faddrar och gäster undfägnas. Schultze Ordb. 1301 (c. 1755). Ihre Gl. (1769). Deleen (1836, under kindelmahl).

 

Spalt B 409 band 3, 1900

Webbansvarig