Publicerad 1900   Lämna synpunkter
BARMHÄRTIGSAMHET, f.
Etymologi
[afl. af föreg.]
(†) barmhärtighet. Dedt stå och obruklige och absurdæ phrases i psalmeboken, såsom barmhertigsamheet. RP 6: 340 (1636).

 

Spalt B 349 band 3, 1900

Webbansvarig