Publicerad 1900   Lämna synpunkter
BARLASTNING ba3r~las2tniŋ (ba`rlastning Weste) l. BALLASTNING bal3~las2tniŋ, r. l. f.; best. -en.
vbalsbst. till BARLASTA. — mer l. mindre konkret = BARLAST 24. Skenor (äro) utlaggde å 1 1/2 mils längd (af banan) med ballastning å 1 mil. SFS 1856, nr 72, s. 60. Ett golf af bräder, på hvilket applicerades den egentliga ballastningen som bestod af gjutjärnstackor. P. Gullander i Tekn. tidskr. 1897, A. B. s. 119.

 

Spalt B 342 band 3, 1900

Webbansvarig