Publicerad 1899   Lämna synpunkter
BAPTIST baptis4t, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr d., t. o. eng. baptist, fr. baptiste, af lat. baptista, döpare, af gr. βαπτιστής, neddoppare, döpare]
anhängare af en i början af 1600-talet i Holland bildad protestantisk sekt som under yrkande, att endast troende böra undfå dopet, ogilla barndopet o. i allm. anse, att dophandlingen måste företagas gm neddoppning i vatten. Bruhn Kyrk. hist. 112 (1822). Wiberg Dop. 274 (1852). Namnet baptister blef småningom vanligt för dessa som lade .. vigt på en förändring med döpelsen. Anjou Bapt. 122 (1854). Baptisterna (hafva) allt hitintills undandragit sig att .. bilda egna legaliserade församlingar. Cornelius Sv. kyrk. hist. 2: 250 (1887). — jfr ANA-, GENERAL-, PARTIKULAR-, SJUNDEDAGS-, UNIVERSAL-BAPTIST m. fl.
Anm. Baptisterna själfva gifva namnet baptister äfv. åt anhängarna af en mängd kristna lärosystem o. bekännelser alltifrån kristendomens äldsta tid hvilka anses hafva haft i hufvudsak samma åsikter i dopfrågan som de. Wiberg Dop. 278 (1852).
Ssgr: BAPTIST-DOP03~2. Thomander Skr. 2: 251 (1855). Baptistdop börja nu varda så allmänna, att de snart icke väcka större uppseende. Lundin N. Sthm 219 (1888).
-FÖRSAMLING~020. Wiberg Dop. 291 (1852). Den första baptistförsamling bildades i London .. år 1608. Anjou Bapt. 121 (1854). Ebenezerkapellet är .. andaktshus för Stockholms tredje baptistförsamling. Lundin N. Sthm 221 (1888).
-KAPELL~02. Lundin N. Sthm 220 (1888).
-KYRKA ~20.
1) till baptistisk gudstjänst använd kyrka.
2) baptistförsamling. I Skottland upprättades den första baptistkyrkan år 1765. Anjou Bapt. 122 (1854).
-MISSION~02. af baptister utöfvad missionsverksamhet. —
-PREDIKANT~002. A. Drake i NF 3: 17 (1878).
-SAMFUND~20 l. ~02. jfr -FÖRSAMLING. (Gm A. Wibergs åtgörande) bildade sig i början af 1850-talet ett baptistsamfund i Stockholm. Cornelius Sv. kyrk. hist. 2: 249 (1887).
-SEKT~2. Anjou Bapt. 3 (1854). Cornelius Sv. kyrk. hist. 2: 251 (1887).
-SEMINARIUM~00200. läroanstalt för utbildande af baptistpredikanter. Lundin N. Sthm 220 (1888).

 

Spalt B 280 band 2, 1899

Webbansvarig