Publicerad 1899   Lämna synpunkter
BANKA baŋ3ka2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
I. till BANK, sbst.1 I 4, ss. vbalsbst.; se BANKNING, sbst.2, ss. geol.
II. [af BANK, sbst.1 II; jfr eng. clouds begin to bank up] (mindre br.) om moln, refl.: samla sig till en bank l. till bankar, skocka l. hopa sig. Almqvist (1842).
III. (mindre br.) i uttr. banka elden l. fyren o. d. [efter eng. bank the fire(s)] sjöt. o. tekn. banka upp. Att efter slutadt arbete om aftonen ”banka elden”, d. v. s. sammanskjuta glöden och betäcka den med friskt bränsle för att hafva fyren färdig följande morgon, är farligt. Tekn. tidskr. 1881, s. 60.
Särskilda förbindelser:
BANKA IHOP10 04. till II: samla l. föra ihop i en bank l. i bankar. Vinden har bankat ihop molnen. — refl. Molnen hafva bankat ihop sig.
BANKA UPP10 4. [af eng. bank up] till III = BACKA, v.4 Banka upp eldarne, Bank up the fires. Ramsten 50 (1866). Bæckström Sjökr. 2: 225 (1887). Det ”bankades upp i maskin” och segel sattes igen. GHT 1897, nr 16, s. 2. — jfr UPPBANKAD.

 

Spalt B 248 band 2, 1899

Webbansvarig