Publicerad 1899   Lämna synpunkter
BAMBURÖR bam3bu~ l. bam3bɯ~rö2r, äfv. -rœ2r (ba`mburör Weste), n. ((†) r. Thunberg Resa 3: 93 (1791), 4: 88 (1793)); best. -et (ss. r. -en); pl. =.
Ordformer
(bambus- Möller (1745, under bamboche), Björkegren (1784, under bamboche), Lindström Bates 29 (1872). bambu- Hasselquist Resa 9 (1749) osv. bambou- Bligh 147 (1795). bambo- Möller (1790), Thunberg Resa 3: 93 (1791), Eurén Orth. 3: 60 (1794), SFS 1847, nr 43, s. 37)
eg. om den ihåliga stammen l. röret på bambuväxten; bambuväxt; bambu. Hasselquist Resa 9 (1749). Bambo-rören .. är det enda grässlag, som upväxer til et träds storlek. Thunberg Resa 3: 93 (1791). I lederna af Bamburöret .. bildar sig ett under namn af Tabaschir bekant ämne, som till största delen består af kiseljord. Düben Vextr. 285 (1841). Skärmar och arbeten af Bamborör. SFS 1847, nr 43, s. 37. Med bamburöret bestraffas (i Kina) äfven statens förnämsta ämbetsmän. Läseb. f. folksk. 787 (1868, 1892). Bamburöret förser fattigman (i Indien) med nästan allt hans husgeråd. Svensén Jorden 220 (1887). Hos oss användas Bamburören till promenadkäppar, metspön m. m. Ekenberg (o. Landin) (1894).
Ssgr: A (mindre br.): BAMBURÖR-KÄPP300~2. N. G. W. Lagerstedt i NF 1: 1502 (1876).
-MÖBEL~20.
B: BAMBURÖRS-KÄPP300~2. —

 

Spalt B 187 band 2, 1899

Webbansvarig