Publicerad 1899   Lämna synpunkter
BALLISTIT bal1isti4t, r. (l. m.); best. -en.
Etymologi
[bildadt efter BALLISTIK, BALLISTISK med den i DYNAMIT förek. afledningsändelsen]
ett slags af Alfred Nobel år 1888 uppfunnet rökfritt krut hufvudsakligen bestående af nitroglycerin o. nitrocellulosa; Nobel-krut. Med afseende på sina ballistiska egenskaper står ballistiten framom alla andra rökfria krutsorter. NF 19: 557 (1895). GHT 1896, nr 289 A. s. 2.
Ssg: BALLISTIT-FABRIK103~02.

 

Spalt B 176 band 2, 1899

Webbansvarig