Publicerad 1899   Lämna synpunkter
BALGSTEKEL bal3j~ste2kel (ba`ljstekel Weste), r. l. m.; best. -n; pl. -klar; se för öfr. STEKEL.
Etymologi
[möjl. urspr. lånadt från t., ehuru ordet icke är uppvisadt i detta spr.; om senare ssgsleden se STEKEL; den förra är sannol. t. balg i bet. hud, skinn; jfr föreg. o. BÄLG]
benämning på vissa parasitsteklar som lägga sina ägg i (fjärils)larver; i sht om släktet Ichneumon, särsk. arten I. pisorius Lin. Balgsteklarne äro et qvickt och dristigt slägte .. Största delen genombårar löfmaskarnas rygg, at där lägga sina ägg. Fischerström 1: 307 (1779). Thomson 254 (1862). Balgstekeln .. är en af de största arterna (af släktet Ichneumon). Brehm 4: 45 (1876, 1888).

 

Spalt B 164 band 2, 1899

Webbansvarig