Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BAL ba4l, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar (Hasselquist 562 (c. 1750) osv.) ((†) -er Ordn. öfv. främ. hand. 1671, § 9, Eneman Resa 1: 205 (1712), Möller (1790)).
Ordformer
(bahl Ordn. öfv. främ. hand. 1671, § 9; baal Lind (1738, 1749; jfr nedan); bal (best. -en) Eneman Resa 1: 205 (1712) osv. ball Aurelius Arithm. A 8 a (1628, 1633), Tullordn. 1648, Eneman Resa 2: 107 (1712), Lind (1749, under ballen; jämte bal))
Etymologi
[af nt. bal(e) (jfr holl. baal, eng. bale), af fr. balle, hvilket själft lånats från fht. ballo (hvaraf mht. balle, nht. ballen); jfr BALL, BALLONG, BOLL, EMBALLERA. Växlingen mellan bal o. ball beror på inflytelser å ena sidan från nnt. o. å andra sidan från t. (l. fr.)]
1) (med väf, tåg o. d. omslagen, kompakt, vanl. större varu)packe; stundom om packe af bestämd storlek l. tyngd (jfr 2). Tullordn. 31 Juli 1648, s. D 4 a. Canifas sälias widh (dvs. i) heele Bahler. Ordn. öfv. främ. hand. 1671, § 9. Lin .. utskeppas .. årl(igen) till 2 à 3000 baler. Eneman Resa 1: 205 (1712). (Torkade örter) sammanprässas hårdt och inslås uti balar. Nyblæus Pharm. 33 (1846). Ofrid hade .. / .. staplat krut i täta balar. Strandberg 3: 243 (1854). Maskin för hös sammanpressning i balar. Juhlin-Dannfelt 172 (1886). Mattor lågo hoprullade i stora balar. Heidenstam End. 45 (1889). Bomullen .. packas .. i stora balar, som sammantryckas till den minsta möjliga rymd. Läseb. f. folksk. 808 (1892). — jfr BOMULLS-, KAFFE-, KÖPMANS-, SIDEN-, ULL-, VARU-BAL m. fl.
2) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.; jfr äfv. 1] handel. tio ris (papper). Aurelius Arithm. A 8 a (1628, 1633). Lind (1738). Försäljningen af papper sker i balar om 10 Ris à 20 böcker. Lennmalm Handelsvar. 276 (1867).
Ssgr: (1) BAL-VAROR3~20, pl. [jfr t. ballenwaaren samt eng. bale-goods] handel. i balar packade (o. transporterade) varor. jfr Jungberg (1873).
-VIS~2, adv. särsk. till 1: Kaffe (säljes) balvis. Malmberget 1894, nr 26, s. 4.

 

Spalt B 148 band 2, 1898

Webbansvarig