Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BAKVÄRTS, adv.
Etymologi
[jfr sv. dial. bakvards, bakvart (Rietz), efter nnt. bakwarts, af bak, rygg, o. det blott i ssgr förek. suffixet -warts, -vändt; jfr eng. backward. Med afs. på det sv. ordets ä jfr mnt. -werdes i andra adv. samt t. aufwärts, rückwärts; jfr äfv. INVÄRTES, UTVÄRTES; se för öfr. VART]
(†) bakåt, baklänges (jfr särsk. d. o. 2 b β). Fienden fattade högre modh och begynte gå medh fredztanckarne på een och annan orth bakwärtz. RARP 8: 171 (1660).

 

Spalt B 144 band 2, 1898

Webbansvarig