Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BAKVÄND ba3k~vän2d (ba`kvänd Weste), adj. -are. adv. -T.
Etymologi
[af BAK, adv., o. VÄND, p. pf. af VÄNDA; jfr följ.]
1) tvärt emot vanlig ställning l. riktning l. ordning, vänd bakfram, omvänd, afvig; motsatt RÄTT-VÄND.
a) i fråga om person l. djur: med ryggen vänd framåt; med bakdelen först l. främst. Hästen stod bakvänd i skaklorna. Dalin (1850). Sist rider bakvänd på en hästkrake en yngling iförd skinnpels. Strindberg Sv. öden 1: 47 (1883). — föga br. uttr. Hon .. niger, / Bakvänd mot den, / Som fram om henne stiger. Bellman 3: 242 (1790). I ångsten han ur sängen for, / Med bakvändt skutt från hufvudgärden. Lenngren 133 (1795). (Cacus) släpade .. vid svansarne .. oxarne bakvände in i hålan. Kolmodin Liv. 1: 24 (1831).
b) i fråga om föremål: vänd l. riktad åt ett håll motsatt det vanliga; riktad bakåt. (Bokstafven) d (är) ett bakvänt b. Hof Skrifs. 160 (1753). Man har .. utletat rader ur philosophernas arbeten, ställt dem omvända, bakvända, nedvända, sidvända, i alla vändningar, utom den rätta. Leopold 3: 100 (1797, 1816). Därs. 263 (1799, 1816). Omskriften (på sigillet) läses med bakvända tecken. E. H. Tegnér i UVTF 12: 92 (1875). Då föregåfvo de sig kunna se långt framåt, nu är deras syn bakvänd. Böttiger i SAH 50: 290 (1875; om spåmän osv. hvilka i Dantes helvete hafva hufvudet vändt bakfram). jfr: Ett bakvändt ”norrsken” .. bakvändt både till sitt läge och till sin färg. SD(L) 1896, nr 88, s. 4. bot. adv.: bakåt. Bakvändt fliksågade eller parflikiga blad. O. T. Sandahl i NF 10: 1049 (1886).
c) om ordningsföljd: motsatt den vanliga, upp- och nervänd. En alldeles bakvänd ordning. Agardh Teol. skr. 1: 41 (1855); jfr 2.
2) i motsats till det rätta o. förnuftiga, förvänd, afvig, ”galen”, afvita, tokig, oriktig, på tok; jfr BAKFRAM 2. Handla bakvändt. Ett bakvändt förfarande. Uttrycka sig bakvändt. Hvilken ordning eljest är bakvend och emot naturens sed. Rydelius Förn. 329 (1737). Bakvänd handelen (dvs. handlingssättet) är; förkering (eg. ett slags afvigt brädspel) spelas i verlden. Nicander G. sann. 15 (1766). Blefve våra Fruentimer .. rättade då de talte sit Moders-Mål med bakvända ord och meningar, skulle språket äfven igenom dem tilltaga i behaglighet. SP 1779, s. 955. Den bakvända Finance-Operation (dvs. -onen). Ad. prot. 1789, s. 635. En förtidig och bakvänd giftermålshandel. Schartau 2 Undervisn. 11 (c. 1820). Hans kläder ä’ dyrbara, men han bär sig så bakvändt åt i dem. Hagberg Shaksp. 8: 370 (1849). Vår skröpliga natur (skulle) förleda oss till de bakvändaste resultater. Därs. 10: 296 (1850). Hans korta sidenblus .. (var) liksom det andra af hans utstyrsel .. bakvändt påsatt. Nyblom M. Twain 2: 83 (1874); jfr 1 b. Allt hvad han företager sig, gör han bakvändt. Ljunggren SVH 4: 585 (1890).

 

Spalt B 143 band 2, 1898

Webbansvarig