Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BAKUGN ba3k~uŋ2n (ba`kugn Weste), r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(baku vgnar (pl.) 2 Mos. 8: 3 (Bib. 1541). bako- Hos. 7: 4, 6 (Därs.), Schenberg (1739; i lat.-sv. afd. s. 251: bak-). bake- Var. rer. (1538). RP 4: 266 (1634), Wollimhaus Syll. (1649). bak- Lex. Linc. (1640, under furnus) osv. — -ung Dict. Hamb. (1700; å s. 324: -vgn); -ungs- i ssgr RP 3: 192 (1633). Serenius (1741, under baka) m. fl.)
Etymologi
[jfr t. backofen; med afs. på formerna bako-, baku- se BAK, sbst.3 ssgr C, D]
ugn afsedd för bakning. Var. rer. 28 (1538). Theras hierta är heett .. som en bako vgn. Hos. 7: 6 (Bib. 1541). I prestegård skal vara .. brygghus med bakugn. BB 26: 2 (Lag 1734). Elda bakugnen. Lind (1749, under back-ofen). Stål Byggn. 2: 34 (1834). Bakugnar, som anträffats i egyptiska .. ruiner. Uppf. b. 5: 34 (1874). — jfr FÄLT-BAKUGN.
Ssgr (flere af dem som betecknas ss. föråldrade kunna ännu förekomma vid skildring af ä. förh.): BAKUGNS-AFGIFT. (†) = -PENNINGAR. Raab Reg. 1746, s. 6.
-GIMA. (†) öppning till bakugn; bakugnshvalfs främsta del. Rothof 576 (1762). jfr UGNS-GIMA.
-HVALF30~2. D. Tilas i VetAH 3: 201 (1742). Rothof 576 (1762).
-HÄLL~2. häll utgörande botten i bakugn; jfr -ÄRIL. Malmberget 1894, nr 55, s. 1.
-LUCKA~20. Wikforss (1804, under schiebeblech).
-PENNINGAR, pl. [jfr t. backofen-geld, -zins] (†) ett slags skatt. RP 3: 192 (1633). Bakungzpenningerne, som gör (dvs. utgöra) af hwar Bakungn een Rikzd:r. RARP 4: 369 (1650). Borgerskapet så wäl som andre Ståndz Personer .. skole .. taxeras för (erläggandet af) Baakvngzpenningarne effter een särdeles (dvs. särskild) .. Taxa. Förordn. öfv. åtsk. ämb. 28 April 1681, s. B 1 b. Befrielse för Bakugns-penningarnes erläggande. Alopæus Borgå gymn. 2: 144 (1807). Bih. t. riksst. prot. 1823, IV. 1: 664.
-PENNINGEAFGIFT. (†) = föreg. Arnell Stadslag 131 (1730).
-PIGA~20. (knappast br.) Serenius (1741, under baka).
-RAKA~20. Wigström Folkdiktn. 1: 114 (1880).
-RÄTTIGHET. (†) rättighet att hålla bakugn. Heinrich (1814).
-SKRIFVARE. (†) uppbärare af de s. k. bakugnspenningarna. Raab Reg. 1746, s. 6.
-TAXA. (†) OSPT 1687, nr 43, s. 7. Resolut. på städ. allm. besvär 17 Dec. 1734, mom. 17. —
-TEGEL~20. Rålamb 13: 81 (1690). Rothof 554 (1762).
-ÄRIL~20. botten af bakugn; jfr -HÄLL. A. F. Cronstedt i VetAH 22: 203 (1761).

 

Spalt B 139 band 2, 1898

Webbansvarig