Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BAKRÄKNING ba3k~rä2kniŋ (ba`kräkning Weste), r. l. f. (m. Sahlstedt); best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[af BAK, adv., o. RÄKNING; jfr d. bagregning]
1) (†) förnyad räkning (af ett tal); omräkning, kontrollräkning, revision. Bakräkning .. das .. Hinten-Nachsehen einer Rechnung. Lind (1749). Hålla bakräkning med någon. Sahlstedt (1773). Dähnert (1784).
2) (föga br.) i uttr. komma på (sällan i) bakräkning o. d., icke kunna redovisa i rätt tid; komma på balans; icke kunna fullgöra sina förbindelser; blifva bankrutt. Dejan (bör) .. ej förtro nycklarna åt någon, der hon den samma icke tilförene pröfvat, eljest kan hon snart komma på bakräkning. Dahlman Red-dej. 5 (1743, 1772). Komma på bak-räkning, mit der Rechnung nicht auskommen; .. banckerott werden. Lind (1749). Han är på bakräkning för .. Il doit tant d’arrérages. Nordforss (1805). Almqvist (1842). Dalin (1850). — särsk.
a) bildl. Stater, som på orättvisa vägar kommit till makt, eller eljest i moraliskt afseende kommit på bakräkning. Törneros Bref 2: 229 (c. 1830).
b) i allmännare anv.: icke blifva färdig (med ngt) i rätt tid; blifva efter, komma på efterkälken. På det jag ej aldeles skulle komma i bakräkning, med mina så Lärda som Stats-Nyheter. Sv. Merc. 3: 2 (1757).
3) [jfr ä. eng. back-reckoning] (föga br.) räkning som kommer efteråt o. gm hvilken (oväntade) afdrag göras (på ngns fordran), moträkning; räkning gm hvilken ett redan öfverenskommet pris o. d. (oväntadt) förhöjes, efterräkning. Komma med bakräkningar. Jag vill inte veta af några bakräkningar. (Den turkiska regeringen räknar efter månår o.) öker .. sina inkomster genom en sådan bak-räkning på de Christnes kostnad. Björnståhl 3: 153 (1778). Almqvist (1842). Kindblad (1867). — bildl. Thet kommer med bak-räkning, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Lind (1749). Jag skall nog komma med en bakräkning. skall du få se! Almqvist (1842). Kindblad (1867).

 

Spalt B 130 band 2, 1898

Webbansvarig