Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BAKFÖR ba3k~fö2r l. ~fœ2r, l. 40 (ba`kför Weste), l. BAKFÖRE ba3k~fö2re l. ~fœ2re l. 400 (bàkfö´re o. bakfö`re Almqvist), prep. l. adv.
Ordformer
(ba(a)k för Dom. 7: 1 (Bib. 1541), Sak. 1: 8 (Därs.), Gustaf II Adolf 197 (1617), Nordberg 1: 253 (1740). back för Luk. 7: 38 (NT 1526). bakför Linné Ungd. 2: 132 (1732). Schönberg Bref 1: 35 (1772) osv. — back fore G. I:s reg. 8: 342 (1533). ba(a)kföre Helsingius (1587), Rålamb 13: 80 (1690) osv. — Med afs. på förh. mellan bakför o. bakföre jfr Almqvist (1842))
Etymologi
[fsv. bakfore, prep. l. adv.; se BAK, adv., o. FÖR; jfr nordsv. o. fin. dial. bakför(e), nor. baka(n)fyre. Ordet är möjl. en analogibildning efter FRAMFÖR(E)]
I. prep., vanl. under formen bakför.
1) (numera föga br.) bakom. Een quinna som hadhe warit en synderinna j stadhen, .. stoodh back för honom (dvs. Jesus) wedh hans föter gråtandes. Luk. 7: 38 (NT 1526; öfv. 1883: stälde sig bakom honom). Tå .. församladhe sigh Ben Jamins barn baak för Abner. 2 Sam. 2: 25 (Bib. 1541; öfv. 1896: bakom). Ge honom af den där salfvan, som står bakför kakelugnen. Altén Den landsförv. 106 (1796). De tvenne ofantliga hjulen sitta bakför sjelfva vagnskorgen. Bremer N. verld. 3: 77 (1854). Inlägga små afloppsrör bakför och tvärtigenom muren. Rothstein 525 (1857, 1875). S. Arrhenius i Nord. tidskr. 1896, s. 178.
2) (†) efter; jfr BAKEFTER I 1 b α. Det gamla fragmentet om Kamp och Envige, som finnes bakför uplagan af Uplands-Lagen. Schönberg Bref 1: 35 (1772). jfr Almqvist (1842). — bildl. Han war plichtig att sättia enskylt haat baak för allmenne nytta. Gustaf II Adolf 197 (1617).
II. adv., vanl. under formen bakföre.
1) (numera föga br.) bakom, baktill; bakpå. Helsingius (1587). Rålamb 13: 80 (1690). Brutus och Valerius Publicola främst; Råds Herrarna bakföre i en Halfmåna. Cederhielm Brut. 3 (1739). Pallium .., på hvilken man såg .. fyra purpur-kors, et framföre, et bakföre, et på högra axlen och et dubbelt på den vänstra. Dalin Hist. 2: 92 (1750). Skärp eller gördel som är knuten bakföre. Mag. f. konst 1824, s. 136. Kör vackert, herre! erinrade drängen, som satt i stolen bakföre. Almqvist Det går an 95 (1839). Dalin (1850). Denna mur måste .. vara tillräckligt hållfast, för att motstå den bakför liggande jordens tryckning. Rothstein 525 (1857, 1875). Lundell (1893).
2) (numera föga br.) bildl. = BAKLÄNGES 2 b γ. Hans affärer gå allt mer och mer bakföre. Dalin (1850). Bakföre .. I riktning tillbaka, till försämring. Kindblad (1867).

 

Spalt B 117 band 2, 1898

Webbansvarig