Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BAKDANTERI ba1kdanteri4 l. 0104, n.; best. -et, hvard. äfv. -t.
Ordformer
(backdanterij O. Martini (1603; se nedan))
vbalsbst. till BAKDANTA: baktal, förtal. Åker (dvs. ocker), finantzerij (dvs. knep), tiuffuerij går .. foort (dvs. är gängse) i wärlden: lögn, backdanterij sammaledhes. O. Martini Pred. C 1 b (1603). Tessin Bref 2: 207 (1754). Redan 1562 träffar man i handlingarne ett bref om förtal och bakdanteri mot konungens person; den som sådant upptäcker .. skall med synnerlig gunst och en redelig skänk betänkas. Geijer II. 3: 187 (1834).

 

Spalt B 110 band 2, 1898

Webbansvarig