Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BAJERSK baj4ersk, äfv. (i sht i ä. tid) BÄJERSK bäj4ersk (bä´jersk Weste), adj.; adv. -T.
Ordformer
(bajersk (bai-) Atterbom Minnen 153 (1818) osv. bäjersk (bej-) SP 1780, s. 566, SAOL (1874) m. fl. beijersche (best.) Oxenst. brefv. 1: 772 (1632). beijerisk A. Oxenstierna (1615))
Etymologi
[jfr t. bay(e)risch]
adj. till BAJERN (BÄJERN) l. till BAJRARE (BÄJRARE). Våre förfädher haffue fordom .. uthkoredt sig konnung aff den Phalsiske och Beijeriske förstelige äth. A. Oxenstierna Skr. 1: 613 (1615). Möller (1745, under bavarois). Bajerska högslätten. Roth Geogr. 108 (1885, 1888). jfr GAMMAL-, KUR-BAJERSK. — särsk. om den metod för ölbryggning som uppfunnits i Bajern samt om öl bryggdt efter denna metod o. d. Bayerskt och Svenskt Öl. SvT 1852, nr 27, s. 4. Det efter den gammalbaierska metoden brygda och genom underjäst vid låg värmegrad jästa baierska ölet. Uppf. b. 5: 187 (1874). Det i Sverige bryggda bajerska ölet l. lagerölet. A. Cederström i NF 18: 633 (1894).

 

Spalt B 79 band 2, 1898

Webbansvarig