Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BAJ, sbst.4, l. BAJA, sbst.
Etymologi
[fsv. baian, bayen, baya; elliptiskt uttr. för BAJSALT]
(†) bajsalt. Thet man skulle betaledt them (saltet) dyrere, än som thet går och gälder tilförende j Stockholm och ther till löss Baija, Thett synes oss föge behöffues. G. I:s reg. 15: 429 (1543). En stor lest Salt löss Bai. Skråordn. 334 (1574).

 

Spalt B 78 band 2, 1898

Webbansvarig