Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BAJ baj4 (bájj Almqvist), sbst.2, äfv. (i sht ss. sista ssgsled i utländska ortnamn) BAY 4 (Wenström (1891)), r. l. m. (m. Nordforss (1805), Weste (1807), Almqvist (1842), Dalin (1850), Wenström (1891); f. Lindfors (1815), Meurman (1846), Larsen (1884)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr d. o. t. bai, holl. baai, eng. bay, af fr. baie; jfr senlat. baia, span. bahía samt it. baja. Det romanska ordets ursprung är ej med visshet utrönt; jfr Littré, Schuchardt i Beitr. zur gesch. der deutsch. spr. 19: 541 följ., Diez Et. wb., Uhlenbeck i Beitr. zur gesch. der deutsch. spr. 19: 327 följ., Murray, Vries samt BAJSALT]
(föga br., bl. om främmande förh., ss. efterbildning af motsv. uttr. i eng. o. romanska spr.) vik, hafsvik, bukt; särsk. om sådan vik hvars inlopp är mer l. mindre trångt o. som bildar en naturlig hamn. OSPT 1686, nr 25, s. 6. Cadix bay eller redd kallas den allmänt bekanta handelsviken i Spanien. Osbeck Resa 8 (1751, 1757). Bayens (dvs. Adventures Bays) ostlige strand är ej så öfvervuxen med skog, som de öfrige. Bligh 71 (1795). Almqvist (1842). Sundén (1885).
Ssg: BAJ-IS3~2. [jfr eng. bay-ice] ny arktisk, urspr. i vikar bildad is, fjordis. Denna s. k. bayis, under hvilken benämning man .. sammanfattar all is af ung datum, .. har .. uppkommit genom sammanfrysning af de smärre isflaken. Quennerstedt Resa 189 (1867). Bay-isen bortsmälter .. under sommaren. Nordenskiöld Vega 1: 409 (1880).

 

Spalt B 78 band 2, 1898

Webbansvarig