Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BAGGSÖTA bag3~2ta (ba`ggsöta Weste), r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(bagga- Var. rer. 57 (1538), Lex. Linc. (1640, under gentiana) m. fl. bagge- A. Laurentii Hust. 29 (1618), Månsson Träg. 36 (1643), Linné i VetAH 2: 83 (1741), Warg Bih. 106 (1765), Florman Pharm. 26 (1809; jämte bagg-) m. fl. bagg- Rålamb 13: 85 (1690), Linné i VetAH 15: 187 (1754) osv. — baggsöt Fånge 67 (c. 1710))
Etymologi
[fsv. baggasöta. Första ssgsleden är BAGGE, sbst.3; växten har nämligen för sina utmärkta medicinska egenskaper införts från Norge (öfver Dalarna). Andra ssgsleden motsvarar den nor. benämningen på växten søte, søta (jfr äfv. nor. søterot, skjæresøte osv.), hvilket namn den skämts. erhållit på grund af sin stora beskhet; jfr BESK-ÖRT samt eng. bitter-wort. Se Fries Ordb. 6, Tamm]
namn på arter af släktet Gentiana, i sht den i Norges fjälltrakter (men icke i Sv.) förek. växten Gentiana purpurea Lin.; äfv. om roten af dessa växter: gentianarot, baggsöterot; jfr anm. till baggsöta hos Fries Ordb. (c. 1870). Var. rer. 57 (1538). Gentiana rubra vera. Entzian root, Baggesöta, Beskört. Franckenius Spec. I (1659). Entiana eller Baggesötha. Risingh Landb. 53 (1671). För miölk wij galla måst med baggsöt blandat dij. Fånge 67 (c. 1710). Gentiana Rubra, eller den rätta Baggsötan. Linné i VetAH 15: 187 (1754). Envallsson Natt. 22 (1791). Baggsöta är en bäsk rot. som brukas både för folk och kreatur. Berlin Läseb. 246 (1852, 1866). Lindgren Läkem. (1891). — jfr: Gentiana alba .. Hwijt Baggesöta. Franckenius Spec. I (1638); Gentianella .. Lille Baggesöta. Tillandz (1683).
Ssg: BAGGSÖTE-ROT300~2. Alla gentiana-arter hafva en starkt besk smak, beroende på närvaron af .. gentian-bitter .., som är det hufvudsakligen verksamma i den drog, som kallas baggsöte-rot l. gentiana-rot .., hvilken förnämligast tages af den i mellersta och södra Europas fjälltrakter .. växande G. lutea .., men äfven kan insamlas af den å Norges sydvestliga fjäll förekommande G. purpurea .. och för öfrigt äfven erhållas af G. pannonica .. och G. punctata. O. T. Sandahl i NF 5: 1043 (1882). Baggsöterot (Gentiana lutea). C. G. Zetterlund i Tekn. tidskr. 1884, s. 107. C. G. Wrangel Handb. 953 (1887).

 

Spalt B 76 band 2, 1898

Webbansvarig