Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BADSTUGUGÅNG l. BASTUGÅNG, m.; best. -en; pl. -er. (Stadga ang. excess. afskaff. vid trolofn. 1664, mom. 2).
Ordformer
(badstugu- B. Olavi 7 a (1578), A. Bäck Præs. i VetA 1764, s. 37, Heinrich (1814). bastugu- B. Olavi 61 b (1578), Phrygius Föret. 17 (1620). badstuge- Haartman Sjukd. 116 (1765). badstufwu- RARP 3: 282 (1642), Stadga ang. excess. afskaff. vid trolofn. 5 Okt. 1664, mom. 2. bastuffuu- B. Olavi 106 b (1578). badstufwe- RARP 3: 282 (1642). badstu- A. R. Martin i VetAH 26: 72 (1765). bastu- Messenius Blanck. 53 (1614), RARP V. 1: 88 (1652))
1) (†) (besökande l. begagnande af) bad i badstuga. B. Olavi 7 a (1578). Han haffuer reest en wägh så långh, / Ty behöffuer han bastugångh. Messenius Blanck. 53 (1614). Badstugegång, som så mycket brukas här i Landet. Haartman Sjukd. 116 (1765). — särsk. om (gästabud med anledning af) brudens högtidliga bad dagen före bröllopet; jfr BADSTUGU-AFTON. RARP 3: 282 (1642). Alle Gästebudh, eller solenne Badstufwugånger för Bröllopzdagen .. (skola) wara ophäfne. Stadga ang. excess. afskaff. vid trolofn. 5 Okt. 1664, mom. 2.
2) (†) bildl.; jfr BADSTUGA 1 b. Hwilken blodigh bastugugång Adelen, och them förnämste j Swerige war tilpyntat. Phrygius Föret. 17 (1620).
Ssg: BADSTUGUGÅNGS- l. BASTUGÅNGS-ÖL. (†) gästabud med anledning af brudens badning i badstuga. Bastugångzöhl samt med begrafningzöhl wele Wij aldeles skole ware och blifwe aflyste. Stiernman Riksd. Bih. 239 (1589). jfr BADSTUGU-ÖL.

 

Spalt B 61 band 2, 1898

Webbansvarig