Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BACK bak4, sbst.3, r. l. m.; best. -en; pl. -ar; äfv. BACKE bak3e2, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[af det i likartad anv. förek. t. back(e), eg. kind; jfr BACKENSTYCKE o. BACKESTREK; se för öfr. Kluge samt Friesen Germ. mediagem. 100]
1) klabb af trä (l. annat hårdt ämne); i sht i pl. om förstärkningar som äro anbragta parvis på (motsatta sidor af) ngt föremål (o. således bilda liksom kinder därpå); jfr KÄFT. Rinman 2: 887 (1789). jfr FÖRSTÄRKNINGS-BACK. — särsk.
a) [jfr t. die backen des mastes, des bugspriets] (föga br. utom i ssgn KIND-BACK) sjöt. Backar, (kindbackar eller rullar på masten för tågverket). Jungberg (1873). Backar (eller violiner på bogsprötet). Dens.
b) [jfr t. die backen eines messers] tekn. å knifskaft. Sidstycken till fickknifvar eller s. k. knifskållor, som å sin ena sida äro försedda med en godsförstärkning, vare sig i ena eller båda ändarne eller på andra ställen, mellan hvilka förstärkningar eller backar vanligen lägges en utfyllning af horn, ben (o. d.). PT 1892, nr 86 A, s. 1. — jfr BAK-, FRAM-BACK.
2) [jfr ä. t. die backen eines schiffs, fr. les joues d’un vaisseau] (knappast br.) sida af fartygs bog; anträffadt bl. i pl. Jungberg (1873).
3) tekn. om löst, mindre stycke af metall o. d. hvilket (vanl. jämte flere andra af samma slag) för ett visst ändamål insättes i ett verktyg l. en maskin. I den midtpå (skruf-)kloppan anbragta fyrkantiga öppningen inläggas tvenne .. backar .. af stål. Dessa kunna, förmedelst en eller tvenne ställskrufvar, närmas till hvarandra. Almroth M. tekn. 370 (1839). En stol (dvs. ställning), i hvilken insättas tvenne backar eller käftar, hvarigenom (vid tillverkning af metallrör) rörplåtarne dragas. Tekn. tidn. 1871, s. 134. Kolfven, vid hvilken backen eller backhållaren är fästad. W. Hoffstedt i Tekn. tidskr. 1878, s. 13. — jfr GÅNG-, GÄNG-, KLÄM-, NIT-, SKRUF-, SKÄR-, SPÄNN-, STYR-, STÅL-BACK(E) m. fl.
Ssgr: (3) BACK-HÅLLARE3~200, r. W. Hoffstedt i Tekn. tidskr. 1878, s. 13.
(1) -LAPP~2. Gafveljärn, eller backlappar, som fastvällas å ömse sidor til hammarens förstärkande vid ögat. Rinman 2: 888 (1789).
(3) -PATRON~02. patron (dvs. apparat för arbetsstyckets förbindande vid spindeln på en svarf) i hvilken svarfämnet fasthålles medelst backar. Uppf. b. 6: 310 (1875).
(3) -SKIFVA~20. på gängningsmaskin osv. befintlig skifva i hvilken backar insättas. W. Hoffstedt i Tekn. tidskr. 1878, s. 13.
(1) -STYCKE~20. = BACK, sbst.3 Rinman 2: 691 (1789).

 

Spalt B 15 band 2, 1898

Webbansvarig