Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BABYLONISK bab1ylω4nisk (babylo`nisk Weste 1: 1973), äfv. BABYLONSK bab1ylω4nsk, adj.; adv. -T.
Ordformer
(babilonisk Mat. 1: 12 (NT 1526), Svart Är. 87 (1560). babilonesk G. I:s reg. (1528))
Etymologi
[jfr t. babylonisch]
adj. till BABYLON l. BABYLONIEN l. BABEL l. BABYLONIER. G. I:s reg. 5: 169 (1528). En kosteligh Babilonisk mantel. Jos. 7: 21 (Bib. 1541). Nimrod war Vphoffwet och begynnelsen til thet Babyloniske Regementet, som och war thet Första vtaff the Fyra Monarchier i werldenne. L. P. Gothus Mon. pac. 455 (1628). En Kättare .. anser alle Orthodoxer som Babyloniske drakar. Dalin Arg. 1: 88 (1754); jfr c α. Den feta Babyloniska lerjorden. Ekelund G. hist. 19 (1838). Är det den babylonska kvinna, om hvilken du talat? Heidenstam Alienus 2: 122 (1892). — särsk.
a) i uttr. den babyloniska fångenskapen o. d. (jfr 2 Kon. 24: 14 följ.) Thet Babiloniska fengilset. Mat. 1: 12 (NT 1526). Nebucadnezar .. bortförde dess (dvs. Juda rikes) förnämsta invånare i den så kallade Babyloniska fångenskapen. Ekelund G. hist. 8 (1826, 1837). — bildl. (Gustaf Vasa) kom så swijklige j thet Babiloniske fängelse. Svart Är. 87 (1560; om hans fångenskap i Danmark). Denna tid (då påfvarna uppehöllo sig i Avignon blef) kallad påfvarnes babyloniska fångenskap. Anjou Kyrkohist. 44 (1842, 1867).
b) [jfr t. babylonische weide; namnet har blifvit gifvet med anslutning till Ps. 137: 1, 2] i uttr. babylonisk pil, Salix babylonica Lin., sörjande pil, tårpil. Fries Ordb. 94 (c. 1870).
c) i uttr. den babyloniska skökan o. d. (jfr Upp. 17).
α) [jfr mlat. babylonica meretrix ss. benämning på en förvärldsligad kyrka] (af protestanter nyttjad) benämning på påfvedömet l. (af separatister nyttjad) benämning på statskyrkan. (Valdenserna lärde,) At then Romerske Kyrkian war then Babyloniske Hooran. Schroderus Osiander 2: 670 (1635). Ha, darra för min makt, du babylonska sköka, / Du stolta Rom. Topelius Regina v. Emmer. 79 (1854, 1881).
β) i annan bildl. anv. En sådan babylonisk sköka som publiken. Tegnér 6: 296 (1837).
d) bildl., motsv. BABEL 2 a; i sht i förb. med förbistring (jfr 1 Mos. 11), för att beteckna oreda o. förvirring. Sahlstedt Veckobl. 1767, nr 4, s. 14. En babylonisk terminologi. Atterbom Filos. hist. 84 (1835).

 

Spalt B 10 band 2, 1898

Webbansvarig