Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AZURISKT, adv., se azurisk, adj.

 

Spalt A 2780 band 2, 1903

Webbansvarig