Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AXOLOTL ak1solot4l l. ak1så-, stundom ak4solotl l. ak4så- (i båda fallen med det slutande I vanl. stafvelsebildande), äfv. AXOLOT ak1solot4 l. ak1så- l. ak4solot l. ak4så- (Brehm III. 1: 169 följ. (1876)), m. l. r.; best. -en; pl. -er l. -ar.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. axolotl; af aztekiskt urspr.]
zool. vattenödlearten Amblystoma mexicanum Cope (A. tigrinum Green) af ordningen Urodela, stjärtbatrackier, inom batrackiernas klass af ryggradsdjuren; i sht känd i sitt larvstadium (som förr upptogs ss. själfständig art under namnet Siredon pisciformis Shaw). Thorell Zool. 2: 243 (1861). V. Leche i NF 19: 208 (1895). Axolotlen (Sirédon mexicánus) utmärker sig därigenom, att han i regeln bibehåller gälarna hela lifstiden samt i larvstadiet blir könsmogen och fortplantar sig; blott undantagsvis undergår han förvandling. Haij Boas Djurrikets naturalhist. 138 (1895, 1900).

 

Spalt A 2774 band 2, 1903

Webbansvarig