Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AXIS ak4sis, äfv. ak3sis2, m.||ig. l. r.; best. (knappast br.) -en; pl. (knappast br.) -ar.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. axis; af lat. axis, anfördt af Plinius (Hist. nat. 8: 31) ss. namn på ett indiskt djur]
(föga br.) = AXIS-HJORT. F. A. Smitt i NF (1876). jfr: Dessa (hjort-)djur .. äro fläckade som Axis. Lindeberg Humboldt Res. o. forskn. 1: 88 (1836).
Ssgr: AXIS-DJUR30~2. (föga br.) = följ. Axisdjuret .. synes göra (dvs. utgöra) en mellanlänk imellan Kronhjorten och Dofhjorten. Gravander Buffon 1: 87 (1806).
-HJORT~2. hjortarten l. hjortdjuret Cervus axis Erxl. (Axis maculatus Gray) hemmahörande i Ostindien. Axishjorten .. är .., hvad färgteckningen beträffar, den skönaste af alla hjortar. Brehm 1: 481 (1874). Ostindiens vanligaste hjortart är axishjorten. Stuxberg Zool. album 71 (1900).

 

Spalt A 2772 band 2, 1903

Webbansvarig