Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AX, sbst.3, se under AXEL, sbst.2

 

Spalt A 2740 band 2, 1903

Webbansvarig