Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AVISO avi4sω, äfv. -so l. -så, r.; best. -n; pl. (i bet. 2, mindre br.) -os.
Ordformer
(adv- RARP 1: 26 (1627). auv- Biurman Brefst. 108 (1729; jämte aviso))
Etymologi
[jfr t. o. fr. aviso, eng. a(d)viso, af span. aviso, underrättelse, äfv. (gm ellips ur barca de aviso o. d.): för postbefordring l. kunskapande o. d. afsedt fartyg; se för öfr. AVI, sbst.]
1) [jfr motsv. anv. i ä. eng. o. span.] († utom i ssgr) underrättelse, meddelande, upplysning. Effter adviso ifrån Ridderhusetz Föreståndare. RARP 1: 26 (1627). Aviso, Huruledes Franckfurt an der Oder är aff the Swenske intaget; och på nyo fortificerat. (1634; titel på flygblad); jfr AVI 3 o. AVISA 2. Biurman Brefst. 108 (1729).
2) [jfr motsv. anv. i t., eng., fr. o. span.] fartyg (l. båt) afsedt (afsedd) för rekognosceringar l. fortskaffande af depescher l. bref l. order o. d.; i sht sjömil. om snabbgående o. vanl. lätt bestyckadt fartyg. KrigsVAT 1867, s. 317. En tredje (kanot) .. tjänstgjorde som aviso och skulle rödja och visa väg genom (säfven). S. Hedin i GHT 1896, nr 264, s. 1. Tio pansarfartyg, ett halft dussin torpedbåtar och några avisos. J. K. Janzon i SD(L) 1897, nr 200, s. 3. Aviso (förk. af avisofartyg) är en stundom använd benämning på ett slags snabbgående, lätt bestyckadt mindre krigsfartyg, afsedt för rekognoseringstjänst samt för att fortskaffa post, order o. d. Ekelöf Ordl. (1899). Anm. Ordet torde i denna bet. i allm. fattas ss. uppkommet ur de oftare använda ssgrna AVISO-BÅT, -FARTYG osv.; jfr sista språkprofvet.
Ssgr (i allm. till 2; jfr ssgrna med AVIS): (1) AVISO-BREF030~2. (knappast br.) avisbref. Conv.-lex. (1821).
-BÅT~2. G. Dalin (1871).
-FARTYG~20 l. ~02. R. Pettersen i NF (1876). Konow (1887).
-JAKT~2. G. Dalin (1871).
-ÅNGARE~200. G. Dalin (1871). R. Pettersen i NF (1876). SD 1892, nr 325, s. 5.

 

Spalt A 2729 band 2, 1903

Webbansvarig