Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AVISA avi4sa, äfv. a3~vi2sa l. avi3sa2 (a`visa (el. ) Weste; àvi´sa Almqvist, Dalin), r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[sg. af detta ord, hvilken är uppvisad först hos Serenius (1734, under gazet), är sannol. en nybildning till pl., som återigen kan vara en förändring af aviser, ss. pl. till föreg.]
1) (†) i pl.: underrättelser; nyheter; berättelser, historier; jfr AVI 2. Afwisor, nya tidender, Nymäre. Verelius Ind. (1691, under nymæli). Efter somlige sjömäns Avisor, berättas, at en sköldpadda skal hafva 3ne slags kött, nämligen oxe, hönse- och fiske-kött. Götheb. m. 1760, s. 276.
2) (numera bl. med skämtsam anstrykning) tidning; jfr AVI 3; urspr. bl. i pl. (jfr den etymologiska afdelningen ofvan). Dageliga Awisor. Rudbeck Atl. 2: 464 (1689). I Wildau i Pryszen (har), som Awisorna förmäla, mycken Sniö fallit i Junio. Därs. 3: 90 (1698). Dessa vilja häldre, at man skall tro dem göra godt, än de göra det, och de figurera häldre därmed i avisan än i fattigstugan. G. J. Ehrensvärd Dagb. 1: 41 (1776). Avisorna hafva .. länge styrt verlden. SC 1: 201 (1820). Pöbeln, som läser eller skrifver avisor. Tegnér 6: 258 (1834). De avisor, som min mor höll .. voro Post- och Inrikes Tidningen och Stockholmsposten. K. Lilljebjörn Hågk. 38 (1838). Icke blott verkliga ”Illustrerade” tidningar, vecko- och halfveckoblad, utan också dagliga avisor tota till med gubbar midt i texten. C. Lundin i SD 1899, nr 49, s. 3. — jfr SPEX-AVISA.
Ssgr (till 2): A: AVIS-GNABB03~2. Icke med avisgnabb utan med lefvande sång vill jag kämna efter förmåga. Tegnér 5: 159 (1818).
-KALABALIK ~0002. Det har jag väl funnit, att du sjelf ej kunde inlåta dig med dem (dvs. recensenterna af jubeltalet) i någon avis-kalabalik. J. O. Wallin i Tegnérs ppr 107 (1818).
-LÄSARE~200. SP 1779, s. 757.
-LÄSNING~20. G. Adlersparre i LBÄ 2—3: 90 (1797).
-PAPPER~20. En i ett Avispapper liggande större, slät Guld Port-Crayon (dvs. ritstift). DA 1824, nr 192, s. 3.
-SKRIFVARE~200. (avise- Växiö domk. akt. 1707, nr 667, C. Gyllenborg, Götheb. m. 1759, s. 24, Kindblad (1867)) At .. kunna liuga grymmare än en Avise-skrifvare. C. Gyllenborg Villhj. 24 (1721). Att .. kasta mig in i en fruktlös polemik med avisskrifvare, synes mig betänkligt. Tegnér 5: 345 (1824). Dalin (1850). Hahnsson (1884).
-SVENSKA~20, r. En halfherre och halfnarr till gästgifvare .. undfägnade oss med cognac och vatten, samt den correctaste avis-svenska. Törneros Bref 1: 253 (1827).
-TRYCKARE~200. (avise-) Lind (1749, under zeitungsdrucker).
-UTGIFVARE~0200. Avisutgifvarna, som infört saluannonserna om .. (Grewesmöhlens) broschyrer i sina dagblad. Trolle-Wachtmeister 2: 116 (1815). Almqvist (1842).
B (†): AVISE-SKRIFVARE, -TRYCKARE, se A.
Anm. I fråga om de äldsta af ofvan upptagna ssgr kan det vara ovisst, om de rättast hänföras hit l. till AVIS (l. AVI).

 

Spalt A 2727 band 2, 1903

Webbansvarig