Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AVI, interj. (äfv. skrifvet som två ord)
Etymologi
[fsv. awi, ahwi, ä wi, awe; jfr fd. avi; af ah (se AH) o. wi (se VI, interj.); jfr uttr. ah ve under AH I 1 a]
(†) ss. uttr. för sorg o. smärta: o ve, ack. Aui Aui huad vij haffuom illa giortt. Creat. m. 18 (c. 1570). Nu ligger iagh här kaller och dödh, / A wij öfwer sådan kropsens nödh, / Som måste til asko warda. Forsius Spec. B 5 b (1620).

 

Spalt A 2724 band 2, 1903

Webbansvarig